Profesianalai kloja,klijuoja, šlifuoja parketą. Yra ko pasimokinti.